University of Pretoria
Browse
H Pelser Geprosesseerde korpusdata - FIGSHARE.pdf (264.65 kB)

Absolute en relatiewe frekwensies van manlike en vroulike referente in die rooi rose.

Download (264.65 kB)
dataset
posted on 2023-01-24, 13:39 authored by Magdalena PelserMagdalena Pelser

Tabelle van relatiewe en absolute frekwensies.  

Hierdie tabelle bevat al die data en getalle van die hoeveelheid kere wat die aanspreekvorme: Meneer, Mejuffrou en Mevrou in die korpus voorkom.

Dit bevat ook die frekwensies van mens kind en baba wat sterk kollokasies het met die voornaamwoorde hy en sy (manlike, besitlike voornmaawoord).

Dit bevat ook die absolute frekwensies van manlike en vroulike referente van persoons- en beroepsname.

History

Department/Unit

Afrikaans