University of Pretoria
Browse
1/2
27 files

Semiotic figures and instagram poems = semiotieke figuur en instagramgedigte

dataset
posted on 2022-09-14, 15:10 authored by Ilze du PlessisIlze du Plessis

These figures are related to Jakobson's communication theory and de Saussure's semiotic theory. The majority of these figures are Instagram poems that were used as examples of contemporary Afrikaans e-poetry and poems that were used for analyses from a multimodal perspective via close-reading for my study

Hierdie figure het te doen met Jakobson se kommunikasieteorie en de Saussure se semiotieke teorie. Meeste van die figure is Instagramgedigte wat as voorbeelde dien vir eietydse Afrikaanse e-poësie en gedigte wat ek gestiplees en analiseer het vanuit 'n multimodale perspektief. 

Funding

University of Pretoria

SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

History

Department/Unit

Afrikaans

Usage metrics

  Humanities

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC